Product CodeNameDescriptionSolubilityFormatNotesDosage RecommendationsThe dosage used in the application
CF016782AKiwi GreenSafflower and SpirulinaWater-basedLiquidLight Green Goes well with Apple, Kiwi, Pistachio, Mint1.5 – 4%2.5%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *