Flavours used: Coconut TF014872N
Dosage: 0.15%
Application: Confectionary
Result: Crunchy, Light Meringue
Profile: Aerated Flavorsome Meringue
Heat Stability: YES
Light stability: YES

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir