This taste has been made by mixing three flavours; 0.5% Coffee FTNF, 0.1% Vanilla flavour, 0.15% Caramel flavour. And you will have the perfect Caramel Macchiato taste!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir